Werkwijze

Met en zonder (arts) verwijzing aanmelden en geen wachtlijst.
psychologie ArnhemU kunt met en zonder verwijzing van de huisarts bij mij terecht. Bij problematiek waar een medisch aspect meespeelt is een verwijzing met achtergrondinformatie van de huisarts noodzakelijk. Overleg met medebehandelaars kan dan nodig zijn. Om de gesprekken vanuit uw basisverzekering vergoed te krijgen is een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist nodig.

 

 

Plan van aanpak.
Na het eerste gesprek maken we samen een inschatting van de aard, ernst en samenhang van uw problemen én uw sterke punten. We maken een plan van aanpak en brengen in beeld wat u wilt bereiken. Ik houd ervan om goed te luisteren naar wat mensen beweegt en ze in contact te brengen met hun eigen inzicht. Veel mensen weten (zonder het te weten) heel goed hoe ze zelf hun problemen op kunnen lossen. Inzicht moet wel gekoppeld worden aan actie! Uiteindelijk gaat het erom hoe je dit in je dagelijkse leven vorm geeft.

Een gesprek duurt gemiddeld drie kwartier, maar soms kan een dubbel consult zinvol zijn. De behandeling duurt gemiddeld tussen de vijf en tien sessies, en de ervaring leert dat veel mensen na enkele gesprekken weer zelf verder kunnen. Ik maak mij zo snel als dat kan weer overbodig.

vijf consulten worden voor eerstelijnsgesprekken bijna geheel vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie onder het kopje vergoeding.

Privacy & Geheimhouding

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 15 jaar bewaard wordt, hierna worden al uw gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Zonder uw toestemming zal er geen informatie aan derden (bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts) verstrekt worden. Tijdens het eerste gesprek zal dit nader toegelicht worden.

Psychologie Praktijk Zwanenburg.

Tel: 0317-310767
Baron van Pallandtlaan 4
6865 BW Doorwerth

ilse@praktijkzwanenburg.nl